Thông tin miễn trách về vấn đề thu nhập

Xin lưu ý cơ hội kinh doanh với QuiAri đem đến tiềm năng có được thu nhập không giới hạn. Tuy nhiên, QuiAri không đảm bảo về thành công tài chính. Thành công với QuiAri chỉ có được nhờ nỗ lực bán hàng thành công. Điều này đòi hỏi sự lao động chăm chỉ, tâm huyết, kỹ năng, sự kiên trì, năng lực, và khả năng lãnh đạo. Thu nhập của quý vị sẽ phụ thuộc vào mức độ quý vị thể hiện những phẩm chất này.

Do QuiAri mới đang ở năm hoạt động kinh doanh đầu tiên, chúng tôi không có đủ dữ liệu thống kê để lập các bản công bố thu nhập đầy đủ cho năm đầu tiên. Một cuộc khảo sát chi tiết hơn sẽ được tiến hành sau năm hoạt động kinh doanh đầu tiên. Nếu dự báo thu nhập được trình bày cho quý vị trước khi quý vị đăng ký tham gia, các dự báo đó không có tính chất đại diện cho mức thu nhập - nếu có - mà quý vị có thể hoặc sẽ tạo ra thông qua việc tham gia và Phương án chi trả hoa hồng của QuiAri.


Thông tin miễn trách về DSHEA

Các tuyên bố trên trang này chưa được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đánh giá. Các sản phẩm này không được dùng để chẩn đoán, điều trị, chữa trị hay phòng tránh bất cứ bệnh nào.


Thông tin miễn trách về vấn đề an toàn

Những người có bệnh trạng hoặc bị tiểu đường, mang thai hoặc cho con bú, đang dùng thuốc hoặc đang bắt đầu một chương trình kiểm soát cân nặng nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm của QuiAri hay thực hiện bất kỳ thay đổi nào khác về chế độ ăn.


Mục đích thông tin

Thông tin được cung cấp trên trang này hay bất kỳ bao bì, nhãn sản phẩm hay ấn bản nào đều không thay thế cho lời khuyên của bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Thông tin đó chỉ nhằm mục đích thông thường và được thiết kế để giúp đưa ra các quyết định về sức khỏe có cơ sở thông tin.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • +1 813-413-8120
  • +1 813-413-8139
  • Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu • 9:00 SA - 5:00 CH EST

QUÝ VỊ CÓ CÂU HỎI?